VM-Partytelte. Udlejningsbetingelser.

Det er ikke muligt at ændre i ordren 3 uger før leveringsdato.

Hvem har ansvar og for hvad?

* Alt det lejet udstyr kommer på paller ( mål 120 x 80 ) og skal kunne køres med en palleløfter ind I teltet ellers stilles det lejet grej under nærmest overdækningen hvis ikke dette forefindes er den lejers ansvar at det lejet grej står sikkert og tørt.

* Alt det lejet grej skal stables og placeres som det er blevet leveret.

* Gulvet skal være vasket efter brug.

* Er der mere ind 20 meter ind til der hvor festen skal afholdes skal det altid oplyses eller hvis der er særlige forhold eller forhindringer.

• Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejer.

• Lejer har det fulde ansvar for det lejede i den aftalte lejeperiode, herunder også hændelige uheld.

• Opmærksomheden henledes på, at telte med plads til over 150   personer er underlagt særlige regler fra beredskabsstyrelsen og de lokale brandmyndigheder. Lejer sørger selv for nødvendige tilladelser.

• Opstillingspladsen skal være plan og uden store niveauforskelle og ryddet for effekter, herunder dyreekskrementer. Opfylder opstillingspladsen ikke disse vilkår, skal udlejer underrettes snarest efter aftalens indgåelse, med henblik på besigtigelse af opstillingspladsen.

• Udlejer har intet ansvar for personskader, tingskader eller andre skader, der sker i eller udenfor teltet.

  Ved force majeure eller lignende, der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer og andre.

  Nærværende almindelige betingelser er en del af aftalegrundlaget mellem lejer og udlejer, og er lejer bekendt.

  Teltet skal være ryddet ved returneringen.

  Når teltet ikke anvendes, skal det være lukket.

• Såfremt der er fejl eller mangler ved det lejede, skal lejer straks reklamere overfor udlejer, der sørger for udbedring i nødvendigt omfang.

• Mangler eller skader på det lejede ved tilbagelevering, skal lejer erstatte til dagspris.

• Udlejer kan kræve, at lejer lader det lejede forsikre.

  Såfremt en ordre annulleres, har udlejer ret til det fulde beløb, med mindre det lykkes udlejer, at udleje det afbestilte til anden side.


• Ovenstående betingelser er en del af aftalegrundlaget mellem lejer og udlejer, og er lejer bekendt
.


Generelle oplysninger vedrørende telte:

Hvor stort skal teltet være:

De skal regne med ca. 1 m2 telt pr. person, der skal sidde ned og spise.
Hvis De ønsker at sidde ved runde borde, må De regne med 1,5 m2 pr. person.
Herudover skal De huske at regne med plads til evt. buffet, bar, musik og dans.

VM Partytelte  ·  CVR: 38623842  ·  Mobil: 27 31 09 20  · Mobil: 22 16 24 32  ·  E-mail: mail@vm-partytelte.dk
hosted by glenm